Aanmeldformulier retraite

 
Ik geef me op voor de bovengenoemde retraite en neem mij voor mij zoveel mogelijk aan de retraiteregels te houden. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen - om welke reden dan ook - niet kan of niet wil doen, dat ik daartoe op geen enkele wijze verplicht ben. Ik zal geestelijke of lichamelijke effecten die ik ervaar tijdens de oefeningen bespreken met de begeleider. De begeleider kan ik op geen enkele wijze verantwoordelijk houden voor geestelijk of lichamelijk letsel als gevolge van de oefeningen of verband houdende met het deelnemen aan deze retraite.
N.B. In geval je onder behandeling van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist bent, is het aangeraden om - alvorens je aan te melden – eerst contact op te nemen met Marianne van Lobberegt of Mari den Hartog en dit ook te bespreken met je behandelaar.